عفونت زخم

عفونت زخم عفونت زخم، یکی از جدی ترین و خطرناک ترین عوارضی است که در طول دوران درمان و بهبود، با آن مواجه هستیم. عفونت می تواند تنها یک ناحیه و یا بافت های اطراف و گاهی استخوان ها را نیز درگیر کند. عفونت، نه تنها باعث به تاخیر افتادن ادامه مطلب…